Trang chủ

Giới thiệu

Máy chế biến

Tôn lợp mái

Máy phát điện

Vật liệu xây dựng

Tư vấn DN

Tư vấn

Liên hệ

Thành lập công ty xây dựng

5.0/5 (1 votes)

Để thành lập công ty xây dựng quý khách cần xác định được nhóm ngành nghề hoạt động cùng với những quy định về điều kiện thành lập công ty để đảm bảo 100% việc cấp giấy phép kinh doanh khi đăng ký hồ sơ. Ngành nghề xây dựng vừa thuộc nhóm ngành có điều kiện và nhóm ngành không điều kiện.


Ở bài viết này, Tân Thành Thịnh sẽ chia sẻ đến quý khách hàng những quy định và điều kiện thành lập công ty xây dựng mới nhất. Bạn có thể tham khảo và tìm hiểu thêm để có thông tin, cơ sở khi đăng ký thành lập công ty xây dựng nhé. Mời bạn cùng tìm hiểu bài viết.

1. Đặc điểm công ty xây dựng

Việc đăng ký thành lập công ty là một hoạt động bắt buộc cho các cá nhân/ tổ chức khi có nhu cầu khởi nghiệp, kinh doanh và phát triển trong một lĩnh vực nào đó. Và nếu bạn muốn hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cũng bắt buộc phải thực hiện đăng ký thành lập công ty để đảm bảo tính pháp lý doanh nghiệp.


Công ty xây dựng là một tổ chức có khả nnawg thực hiện các dự án xây dựng với đa dạng mọi quy mô, hạng mục công việc khác nhau như là: thiết kế, nhận thầu toàn bộ, hoặc thi công, hoặc một phần công việc tỏng một dự án xây dựng tổng thể...

1.1 Nhóm ngành nghề công ty xây dựng

Ngành xây dựng được chia thành 2 nhóm ngành là ngành nghề có điều kiện và ngành nghề không điều kiện. Riêng đối với nhóm ngành kinh doanh có điều kiện thì bắt buộc phải có những điều kiện như chứng chỉ hành nghề, điều kiện người đại diện pháp luật... mới được đăng ký kinh doanh.

a) Nhóm ngành xây dựng không điều kiện

Có 3 nhóm ngành kinh doanh xây dựng không điều kiện, bạn chỉ cần đăng ký theo mã ngành và xin giấy phép kinh doanh là có thể hoạt động được, cụ thể là:

 • Xây nhà dân dụng
 • Xây lắp công trình đường bộ
 • Xây dụng công trình dân dụng, san lắp mặt bằng….

b) Nhóm ngành xây dựng có điều kiện

Đây là 4 nhóm ngành xây dựng có điều kiện, bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề mới được đăng ký thành lập công ty, cụ thể:

 • Giám sát thi công
 • Thiết kế công trình
 • Thiết kế xây dựng
 • Tư vấn thiết kế hạng mục công trình

c) Các chứng chỉ hành nghề xây dựng hiện nay

Tân Thành Thịnh chia sẻ đến quý khách một số chứng chỉ hành nghề xây dựng quan trọng, cần có cho nhóm ngành nghề có điều kiện của ngành xây dựng nhé:

 • Chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng: gồm địa hình và địa chất.
 • Chứng chỉ hành nghề thiết kế các loại công trình xây dựng.
 • Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công các công trình xây dựng.
 • Chứng chỉ hành nghề định giá các công trình xây dựng.
 • Chứng chỉ hành nghề quản lý các dự án đầu tư xây dựng các công trình.
 • Chứng chỉ hành nghề kiểm định dự án công trình xây dựng.

1.2 Mã ngành công ty xây dựng

Tân Thành Thịnh chia sẻ đến quý khách hàng mã ngành xây dựng khi đăng ký kinh doanh. Bạn tham khảo và tìm hiểu, xác định nhóm ngành nghề và mã ngành tương ứng khi có nhu cầu thành lập công ty xây dựng nhé.

Mã nhóm ngành Mã ngành Tên ngành nghề
4101 41010 Xây dựng nhà để ở
4102 41020 Xây dựng nhà không để ở
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng
Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
4211 42110 Xây dựng công trình đường sắt
4212 42120 Xây dựng công trình đường bộ
Xây dựng công trình công ích
4221 42210 Xây dựng công trình điện
4222 42220 Xây dựng công trình cấp, thoát nước
4223 42230 Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc
4229 42290 Xây dựng công trình công ích khác


Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
4291 42910 Xây dựng công trình thủy
4292 42920 Xây dựng công trình khai khoáng
4293 42930 Xây dựng công trình chế biến, chế tạo
4299 42990 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Hoạt động xây dựng chuyên dụng
Phá dỡ và chuẩn bị mặt bằng
4311 43110 Phá dỡ
4312 43120 Chuẩn bị mặt bằng
Lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước và lắp đặt xây dựng khác
4321 43210 Lắp đặt hệ thống điện
4322
Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí

43221 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước

43222 Lắp đặt hệ thống sưởi và điều hoà không khí
4329 43290 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
4330 43300 Hoàn thiện công trình xây dựng
4390 43900 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác

1.3 Quy định về điều kiện thành lập công ty xây dựng

Để việc đăng ký thành lập công ty thành công và xác định được quyền lợi, trách nhiệm của doanh nghiệp rõ ràng thì cá nhân/ tổ chức thành lập công ty xây dựng cần nắm rõ những điều kiện thành lập công ty xây dựng dưới đây nhé.

a) Điều kiện chứng chỉ năng lực ngành nghề của công ty xây dựng

Đối với nhóm ngành nghề xây dựng có điều kiện thì bắt buộc phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng mới được phép kinh doanh. Căn cứ vào nghị định 15/2021/NĐ-CP thì các điều kiện cấp chứng chỉ năng lực của ngành xây dựng là:

Chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng:

 • Hạng I: Đã làm chủ nhiệm khảo sát xây dựng thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ ít nhất 01 dự án từ nhóm A hoặc 02 dự án từ nhóm B trở lên hoặc ít nhất 01 công trình từ cấp I trở lên hoặc 02 công trình từ cấp II trở lên.
 • Hạng II: Đã làm chủ nhiệm khảo sát xây dựng thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ ít nhất 01 dự án từ nhóm B trở lên hoặc 02 dự án từ nhóm C trở lên hoặc ít nhất 01 công trình từ cấp II trở lên hoặc 02 công trình từ cấp III trở lên.
 • Hạng III: Đã tham gia khảo sát xây dựng thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ ít nhất 01 dự án từ nhóm C hoặc 02 dự án có yêu cầu lập Báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng trở lên hoặc ít nhất 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công trình từ cấp IV trở lên.

Chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng:

 • Hạng I: Đã làm chủ nhiệm hoặc chủ trì lập thiết kế quy hoạch xây dựng của lĩnh vực chuyên môn ít nhất 01 đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc 02 đồ án quy hoạch xây dựng (trong đó ít nhất 01 đồ án là quy hoạch xây dựng vùng liên huyện hoặc quy hoạch xây dựng vùng huyện hoặc quy hoạch chung) thuộc thẩm quyền và đã được UBND cấp tỉnh phê duyệt.
 • Hạng II: Đã làm chủ nhiệm hoặc chủ trì lập thiết kế quy hoạch xây dựng của lĩnh vực chuyên môn ít nhất 01 đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền và đã được UBND cấp tỉnh phê duyệt hoặc 02 đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền và đã được UBND cấp huyện phê duyệt.
 • Hạng III: Đã tham gia lập thiết kế quy hoạch xây dựng của lĩnh vực chuyên môn ít nhất trong 01 đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền và đã được UBND cấp tỉnh phê duyệt hoặc 02 đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền và đã được UBND cấp huyện phê duyệt.

Chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng:

 • Hạng I: Đã làm chủ nhiệm hoặc chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế phần việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 01 công trình từ cấp I trở lên hoặc ít nhất 02 công trình từ cấp II trở lên thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.
 • Hạng II: Đã làm chủ nhiệm hoặc chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế phần việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 01 công trình từ cấp II trở lên hoặc ít nhất 02 công trình từ cấp III trở lên hoặc đã tham gia thiết kế, thẩm tra thiết kế phần việc liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 03 công trình từ cấp II trở lên thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.
 • Hạng III: Đã tham gia thiết kế, thẩm tra thiết kế phần việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 03 công trình từ cấp III trở lên hoặc 05 công trình từ cấp IV trở lên thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng:

 • Hạng I: Đã làm giám sát trưởng hoặc chỉ huy trưởng công trường hoặc chủ trì thiết kế xây dựng phần việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 01 công trình từ cấp I trở lên hoặc 02 công trình từ cấp II trở lên thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.
 • Hạng II: Đã làm giám sát trưởng hoặc chỉ huy trưởng công trường hoặc chủ trì thiết kế xây dựng phần việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 01 công trình từ cấp II trở lên hoặc 02 công trình từ cấp III trở lên thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.
 • Hạng III: Đã tham gia giám sát thi công xây dựng hoặc tham gia thiết kế xây dựng hoặc thi công xây dựng phần việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công trình từ cấp IV trở lên thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

Chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng:

 • Hạng I: Đã chủ trì thực hiện một trong các công việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng của ít nhất 01 dự án từ nhóm A hoặc 02 dự án từ nhóm B trở lên hoặc 01 công trình từ cấp 1 hoặc 02 công trình từ cấp II trở lên;
 • Hạng II: Đã chủ trì thực hiện một trong các công việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng của ít nhất 01 dự án từ nhóm B hoặc 02 dự án từ nhóm C trở lên hoặc 01 công trình từ cấp II hoặc 02 công trình từ cấp III trở lên;
 • Hạng III: Đã tham gia thực hiện một trong các công việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng của ít nhất 01 dự án từ nhóm C hoặc 02 dự án có yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng trở lên hoặc 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công trình từ cấp IV trở lên.

Chứng chỉ hành nghề quản lý dự án:

 • Hạng I: Đã làm giám đốc quản lý dự án của ít nhất 01 dự án từ nhóm A hoặc 02 dự án từ nhóm B trở lên thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề; hoặc có một trong ba loại chứng chỉ hành nghề tương ứng (thiết kế xây dựng hạng I; giám sát thi công xây dựng hạng I; định giá xây dựng hạng I) và đã tham gia quản lý dự án của ít nhất 01 dự án từ nhóm A hoặc 02 dự án từ nhóm B trở lên thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.
 • Hạng II: Đã làm giám đốc quản lý dự án của 01 dự án từ nhóm B hoặc 02 dự án từ nhóm C trở lên thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoặc có một trong ba loại chứng chỉ hành nghề tương ứng (thiết kế xây dựng hạng II; giám sát thi công xây dựng hạng II; định giá xây dựng hạng II) và đã tham gia quản lý dự án của ít nhất 01 dự án từ nhóm B hoặc 02 dự án từ nhóm C hoặc 03 dự án có yêu cầu lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật trở lên thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.
 • Hạng III: Đã tham gia quản lý dự án của ít nhất 01 dự án từ nhóm C trở lên thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

b) Điều kiện vốn điều lệ thành lập công ty xây dựng

Hiện nay chưa có quy định cụ thể về vốn điều lệ khi đăng ký thành lập công ty xây dựng. Cá nhân/ tổ chức có thể đăng ký theo khả năng. 

Tuy nhiên, đặc thù của ngành xây dựng thường là tham gia đấu thầu các dự án, công trình nên cũng có những quy định cụ thể về mức vốn đăng ký kinh doanh, bạn cần tìm hiểu kỹ.

c) Điều kiện về tên công ty xây dựng

Tên công ty xây dựng bắt buộc phải có tiền tố loại hình công ty như là TNHH hay Cổ Phần... và không được trùng với tên của doanh nghiệp hoặc các cơ quan đã đăng ký trước đó.

Tên công ty xây dựng không được gây nhẫm lẫn hoặc không phù hợp với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Tên công ty xây dựng thường có 3 loại, và đều nằm trên giấy phép kinh doanh là: tên tiếng việt, tên tiếng anh và tên viết tắt.

d) Điều kiện về người đại diện pháp luật

Ngoài việc đảm bảo người đại diện pháp luật có đủ năng lực hành vi dân sự khi đăng ký thành lập công ty thì đối với nhóm ngành nghề có điều kiện, người đại diện phải đảm bảo các điều kiện về chứng chỉ hành nghề.

Tùy vào từng loại hình thành lập công ty xây dựng mà có những quy định về chức danh, quyền và nghĩa vụ cùng với chứng chỉ hành nghề theo quy định.

e) Điều kiện về địa chỉ đặt trụ sở công ty

Bạn có thể đặt trụ sở công ty ở bất kỳ đâu miễn đáp ứng đầy đủ những quy định dưới đây:

 • Phải là địa chỉ cụ thể, rõ ràng.
 • Phải có chức năng kinh doanh, thương mại hoặc cho thuê làm văn phòng

1.4 Thành lập công ty xây dựng có cần bằng cấp không?

Theo Tân Thành Thịnh, việc thành lập công ty xây dựng không có yêu cầu bằng cấp hay những chứng chỉ hành nghề. Tuy nhiên với loại hình đặc thù thuộc nhóm ngành nghề có điều kiện trong ngành xây dựng thì bắt buộc những người thành lập công ty, người đại diện pháp luật, những người hành nghề trong ngành xây dựng thuộc nhóm ngành có điều kiện thì bắt buộc phải tuân thủ đầy đủ những quy định về bằng cấp để chứng minh đủ năng lực thực hiện và chịu trách nhiệm với công việc của chính mình.

2. Hồ sơ và thủ tục thành lập công ty xây dựng

Tân Thành Thịnh chia sẻ đến bạn những hồ sơ và thủ tục thành lập công ty xây dựng theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo 100% được cấp giấy phép kinh doanh khi đăng ký. Nếu bạn gặp vướng mắc hoặc khó khăn trong quá trình đăng ký thành lập công ty xây dựng, cần hỗ trợ thì liên hệ Tân Thành Thịnh để được hỗ trợ, tư vấn và gỡ rối nhé.


2.1 Hồ sơ thành lập công ty xây dựng

Tùy vào từng loại hình công ty xây dựng đăng ký mà có một số điều chỉnh nhất định về giấy tờ, hồ sơ. Nhưng sau đây là những hồ sơ thành lập công ty xây dựng phải có:

 • Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty.
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách thành viên (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên) hoặc danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư người nước ngoài (đối với công ty cổ phần).
 • Bản sao các giấy tờ sau đây:

+/ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

+/ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty bao gồm: thành viên công ty, cổ đông sáng lập, cổ đông và được áp dụng khi họ là nhà đầu tư nước ngoài.

+/ Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty, thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài nếu họ là tổ chức.

+/ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài nếu họ là tổ chức, và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

 • Giấy ủy quyền cho Tân Thành Thịnh nếu bạn sử dụng dịch vụ thành lập công ty xây dựng.

2.2 Thủ tục thành lập công ty xây dựng

Thủ tục các bước thành lập công ty xây dựng như sau:

 • Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập công ty. Ở bước này check kỹ các điều kiện thành lập công ty xây dựng để việc soạn thảo hồ sơ chính xác và đúng quy định nhé.
 • Bước 2: Soạn thảo hồ sơ theo những thông tin đã tìm hiểu ở bước 1.
 • Bước 3: Nộp hồ sơ đăng ký thành lập công ty. Bạn có thể nộp trực tiếp tại Sở kế hoạch và Đầu tư trực thuộc tỉnh/ thành phố nơi đặt trụ sở chính hoặc nộp qua hệ thống cổng thông tin quốc gia.
 • Bước 4: Nhận kết quả, trong vòng 3-5 ngày làm việc, nếu hồ sơ hợp lệ sẽ được cấp giấy  phép kinh doanh, trường hợp hồ sơ không hợp lệ sẽ được yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung bằng văn bản cụ thể, sau đó nộp lại.
 • Bước 5: Đăng ký xin cấp chứng chỉ hành nghề đối với nhóm ngành xây dựng có điều kiện để công ty đủ điều kiện được phép hoạt động theo quy định
 • Bước 5: Hoàn tất các thủ tục sau khi nhận giấy phép kinh doanh như là công bố thông tin công ty lên cổng thông tin quốc gia, kê khai thuế ban đầu, nộp lệ phí môn bài, mở tài khoản công ty...

3. Công ty tư vấn doanh nghiệp Tân Thành Thịnh

Tân Thành Thịnh với hơn 20 năm kinh nghiệm trong việc hỗ trợ khách hàng, Tân Thành Thịnh cung cấp dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp như là: thành lập công ty, tư vấn kế toán, thuế... Chúng tôi, cam kết hỗ trợ khách hàng hoàn tất mọi hồ sơ, thủ tục với chi phí thấp nhất, tiết kiệm thời gian, chi phí và hạn chế mọi rủi ro.


Đội ngũ nhân sự Tân Thành Thịnh đảm bảo 100% thành công khi đăng ký thành lập bởi mỗi thành viên, nhân sự được Tân Thành Thịnh tuyển chọn gắt gao từ khâu đầu vào, sở hữu năng lực chuyên môn cao, nắm vững quy trình chuẩn bị hồ sơ và xử lý mọi vấn đề liên quan trước – trong - sau khi thành lập.

3.1 Các dịch vụ cung cấp

Tân Thành Thịnh cung cấp đa dạng các gói dịch vụ đến với khách hàng, bạn có thể tham khảo và lựa chọn các dịch vụ sau đây hoặc liên hệ trực tiếp Tân Thành Thịnh để được tư vấn. 

a) Dịch vụ thành lập công ty

 • Tư vấn thành lập doanh nghiệp
 • Thành lập công ty tnhh
 • Thành lập công ty cổ phần
 • Thành lập hộ kinh doanh
 • Thành lập doanh nghiệp tư nhân
 • Thành lập chi nhánh công ty
 • Thành lập văn phòng đại diện công ty
 • Thành lập doanh nghiệp nước ngoài

b) Dịch vụ tư vấn kế toán

 • Dịch vụ tư vấn báo cáo thuế
 • Dịch vụ tư vấn sổ sách kế toán
 • Kê khai thuế
 • Kế toán, tư vấn dịch vụ thuế
 • Hồ sơ bảo hiểm xã hội

c) Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh

 • Thay đổi giấy phép kinh doanh
 • Thay đổi người đại diện pháp luật
 • Thay đổi vốn điều lệ công ty
 • Thay đổi loại hình doanh nghiệp
 • Mua bán công ty
 • Giải thể công ty

d) Các dịch vụ khác

 • Chữ ký số
 • Hóa đơn điện tử
 • Văn phòng ảo

3.2 Cam kết dịch vụ

Hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, thành lập doanh nghiệp cùng các dịch vụ khác – Tân Thành Thịnh đã đồng hành và giúp đỡ cho hơn 20.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ ở mọi ngành nghề khác nhau. Đến với Tân Thành Thịnh bạn hoàn toàn an tâm bởi: 

 • Tư vấn chuyên nghiệp.
 • Hỗ trợ trọn gói thủ tục, hồ sơ.
 • Không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào.
 • Thời gian hoàn thành hồ sơ nhanh chóng.
 • Đảm bảo đúng những quy định pháp luật.
 • Đồng hành và hỗ trợ xử lý những vấn đề phát sinh.

Đã có rất nhiều doanh nghiệp đi vào hoạt động ổn định và hoàn toàn không còn lo lắng gì về các vấn đề pháp lý, hồ sơ chứng từ khi thành lập công ty. Còn bạn thì sao? Liên hệ ngay Tân Thành Thịnh để được tư vấn các vấn đề pháp lý hoàn toàn miễn phí khi thành lập công ty.

>> Các bạn xem thêm: 

 Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Tư Vấn Doanh Nghiệp - Thuế - Kế Toán Tân Thành Thịnh

 • Địa chỉ: 340/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP HCM
 • SĐT: 028 3985 8888 Hotline: 0909 771 998
 • Email: lienhe@tanthanhthinh.com
 • www.tanthanhthinh.com 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN